Opšti uslovi kupovine
1.Prodavac proizvoda nalazećih na WEB-u je društvo Beauty&Me d.o.o., Republika Srbija, 11000 Beograd, Patrijarha Varnave 22, PIB 108917784
Registrovano sedište pružaoca usluge je Republika Srbija, 11000 Beograd, Patrijarha Varnave 22, PIB 108917784.
2. Konverzija: Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. 
3. Kontakt podaci - korisnički servis: +381 659 712 309, +381 693 960 360, cosmetics@revelo.hr info@beautyandme.rs 
4. Dostava: cenjenim kupcima osiguravamo brzu dostavu pošiljaka putem GLS-a ili drugih proverenih dostavljača. GLS će Vašu pošiljku dostaviti na adresu koju ste naveli kod narudžbine.
Cena dostave vidljiva je kod narudžbine, te je ista zasebno iskazana u računu.
Dostava robe obavlja se dostavom u roku od 5 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala. Kupac ima pravo prilikom preuzimanja pošiljke da odbije preuzimanje pošiljke na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja.
Ukoliko Kupac nakon 20 dana od predaje narudžbine ne dobije nikakvo obaveštenje ili isporuku od Prodavca, odnosno od dostavne službe, mora obavestiti Prodavca kako bi isti mogao preduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamenska.
5. Reklamacije: Ugovor možete jednostrano raskinuti i kupljene proizvode možete vratiti bez navođenja razloga u roku od četrnaest (14) dana od prijema proizvoda kupljenih na cosmeticsbyrevelo.com sve skladno postupku opisanom u ovim Opštim uslovima. Za povraćaj proizvoda potrebno je ispuniti on-line obrazac za jednostrani raskid ugovora i dostaviti ga Prodavcu u roku od četrnaest (14) dana od prijema robe, poštom na adresu Beauty&Me doo Patrijarha Varnave 22, Beograd, Srbija, ili elektronskim poštom na adresu info@beautyandme.rs Rok za jednostrani raskid iznosi četrnaest (14) dana od dana kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prevoznik, roba koja je predmet kupovine predata u posed.
Potvrdu prijema obaveštenja o jednostranom raskidu ugovora dostvićemo Vam, bez odlaganja, elektronskom poštom.
Povraćaj proizvoda možete poslati prodavcu uslugom dostave po Vašem izboru, a troškove povraćaja robe snosimo sami. Proverite jeste li tačno ispunili i priložili u paketu svu potrebnu dokumentaciju za carinjenje. Preporučujemo da se konsultujete s lokalnim vlastima i/ili odabranom dostavnom službom kako biste osigurali da su dokumenti dovoljni. Prodavac se ne može smatrati odgovornim za pakete koji su zadržani na carini zbog nedostatka ili nedovoljne dokumentacije. Prodavac stoga izričito preporučuje da odaberete uslugu dostave koja vam omogućuje da pratite isporuku u bilo kojem trenutku.
Pravo povraćaja - osim poštovanja uslova i postupaka opisanih u ovoj tački Opštih uslova - smatraće se ispravno izvršenim, pa će time obavestiti Prodavca, kada su u potpunosti ispunjeni svi sledeći uslovi:
A) obrazac za raskid ugovora mora biti ispravno ispunjen i dostavljen u roku od četrnaest (14) dana od prijema narudžbine;
B) proizvodi ne smeju biti koriš’eni, istrošeni, oprani ili oštećeni;
C) identifikaciona  oznaka mora biti pričvršćena na proizvode s brtvom za jednokratnu upotrebu;
D) proizvode treba vratiti u izvornom pakovanju.
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vreme ako pre isteka unapred navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.
Ako se pravo na povra’aj vraća u skladu s odredbama navedenim u ovom odjeljku, Prodavac vraća uplaćeni iznos za vraćene proizvode.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvrši’e mu se povraćaj sredstava koja su od njega primljena, uključujući i troškove isporuke, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od prijema odluke o jednostranom raskidu Ugovora, te povraćaj robe, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povraćaj novca biće izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povraćaja plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povraćaj.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu  najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavcu uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povraćaj novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
Nakon što potvrdimo da su gore navedeni uslovi propisno ispunjeni, odmah ćemo započeti postupak povraćaja kako je navedeno u ovom odeljku. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obeležja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povraćaja biće umanjen za procenat skladan vrednosti robe o čemu će korisnik biti obavešten.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako mu je Prodavac uslugu u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena, ako je predmet ugovora roba ili usluga čija je cjna zavisna od promena na finansjiskom tržištu koje su izvan uticaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vreme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora, te ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.
 
Kupac će dodatno ostvarivati pravo na povraćaj proizvoda i to u roku od trideset (30) dana od dana prijema proizvoda do strane Kupca, te će Prodavac vratiti već uplaćeni iznos za kupovinu proizvoda i troškove dostave za vašu isporuku samo ako su proizvodi vraćeni iz razloga koji su možda nastali zbog Prodavca, kao na primer kada proizvodi nemaju obećane bitne karakteristike, imaju proizvodne nedostatke ili su pogrešno isporučeni. U navedenom slučaju Kupac je dužan slediti uputstva vezana za povraćaj proizvoda iz ovog odeljka Opštih uslova.
 
U slučaju da vaš povraćaj nije u skladu s uslovima navedenim u ovom odeljku Opštih uslova prodaje, nećete imati pravo na povračaj već uplaćenog iznosa Prodavcu; uprkos tome, imate pravo, na vlastiti trošak, primiti proizvode u stanju u kojem su bili poslati prodavcu. Ako ne želite primiti proizvode u stanju u kojem su bili poslati prodavcu, Prodavac će imati pravo zadržati proizvode i zadržati već uplaćeni iznos.
Troškove povraćaja robe snosimo sami.
Nakon vraćanja proizvoda proverićemo skladnost proizvoda s uslovima navedenim u odeljku 12. opštih uslova. Kada Prodavac bude u mogućnosti da potvrdi da su takvi uslovi ispunjeni, posaćemo Vam e-poštu koja potvrđuje prihvatanje vraćenih proizvoda.
Povraćaj novca biće izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Ako se primalac proizvoda navedenih u narudžbenici razlikuje od osobe koja je izvršila plaćanje za takve proizvode, prodavac će vratiti iznos koji je plaćen za vraćene stavke osobi koja je izvršila plaćanje.
Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati predmet kupovine. Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda I svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektronske pošte na e-mail adresu info@beautyandme.rs, ili obične pošte na adresu Beauty&Me doo, Patrijarha Varnave 22, Beograd, Srbija
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povraćaj uplaćenog iznosa ili zamena proizvoda.
Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba da pošalje fotografiju navedene reklamacije  radi provere oštećenja i/ili neispravnosti. Kupac se upućuje na odredbe Zakona o obveznim odnosima glede materijalnih i pravnih nedostataka te rokova za isticanje istih. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim predmetnim Zakonom, celokupni trošak zamene proizvoda pada na teret prodavca.
U slučaju spora opravdanosti reklamacije, angažovaće se veštak ili druga stručna osoba radi veštačenja proizvoda.
Za odgovornost za štetu nastalu zbog proizvoda i njihovom upotrebom i korišćenjem, može odgovarati proizvođač tog proizvoda. Uzmite u obzir da povećana osetljivost ili alergijska reakcija na isporučenu robu ne mogu biti smatrani za robu sa greškom. Isto tako, greška kod poklona i drugih gratis proizvoda koje šaljemo izvan opsega Vaše narudžbine ne smatra se greškom.
6. Zaštita privatnosti: 
U ime Beauty&Me d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Beauty&Me d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. 
7. Zaštita poverljivih podataka o transakciji:
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. 
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. 
8. Povraćaj sredstava:
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Beauty&Me d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice 
9. Izjava o PDV-u:
PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.