POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova pravila privatnosti ukazuje Vam šta možete očekivati kada Beauty&me d.o.o., Beograd, Patrijarha Varnave 22 (u daljnjem tekstu: Beauty&Me) prikuplja lične podatke o Vama kada koristite naše usluge. Beauty&Me se obvezuje da će  zaštititi Vaše lične podatke kada koristite naše usluge. Kad god pružite takve informacije, Vaše podatke ćemo koristiti samo u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018). Vaši podaci će se čuvati u sigurnom okruženju, a pristup će biti ograničen.

Obećavamo prikupljanje, korištenje i skladištenje Vaših ličnih podataka raditi na siguran način. Obećavamo da ćemo koristiti Vaše lične podatke samo za određene svrhe. Obećavamo da ćemo vas informirati o načinu na koji upotrebljavamo Vaše podatke i kome ih dajemo.

 

Koje podatke ćemo prikupljati o vama?

Lični podaci koje prikupljamo vezani su za razlog prikupljanja. U većini slučajeva radi se o ličnim podacima poput: - ime i prezime, email adresu, kontakt broj, poštanska adresa, IP adresa, korisničko ime i lozinka.  

Kako ćemo koristiti informacije koje prikupljamo?

Beauty&Me će koristiti vaše osobne podatke za više svrha, uključujući sljedeće:

 • Radi prethodnih radnji nužnih za sklapanje ugovora.
 • Radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji.
 • Radi ispunjenja legitimnih poslovnih interesa.
 • Radi ispunjavanja zakonskih obveza sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Da bismo Vam pružili povratne informacije na Vaše upite i pritužbe. Da bismo Vam poslali marketinške komunikacije o proizvodima i uslugama naše kompanije. Mi ćemo to učiniti samo ako nam date jasnu suglasnost da to želite. Zakonsko opravdanje za slanje marketinških obaveštenja o našim proizvodima i uslugama je da ste dali jasan pristanak da se Vaši lični podaci koriste u tu svrhu.

Uvek imate kontrolu nad svojim podacima, te se možete isključiti od daljeg primanja marketinških obaveštenja tako da nam pošaljete e-mail u kojem nas obaveštavate o povlačenju dozvole.  

Vaše podatke ćemo čuvati u okviru naše firme i naših poverljivih trećih osoba, osim u slučajevima gdje je otkrivanje zakonom propisano, npr. Državnim licima i agencijama ovlašćenim za sprovođenje zakona.

Neki od naših pouzdanih partnera sa kojima dielimo Vaše osobne podatke uključuju službu za dostavu koja vam dostavlja kupljenu robu. Naš legitimni interes za ovakav prenos je da Vam omogućimo što bolju i sigurniju uslugu. Budući da smo odgovorni za Vaše lične podatke, uvek proveravamo da Vaši podaci ostaju zaštićeni i sigurni pri prenošenju.

Koliko dugo ćemo zadržati Vaše podatke?

Vaši lični podaci čuvaće se u periodu nužnim za ispunjenje obveza iz zakona, ugovora ili sukladno predviđenim svrhama prikupljanja.

Vaši lični podaci za marketinške komunikacije biće zadržani u razdoblju postojanja Vaše privole.

Koja prava imamo nad ličnim podacima?

Prema Uredbi o opštoj zaštiti podataka imate pravo na:

 • pravo na pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci pa, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup ličnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite ličnih podataka. Beauty&Me d.o.o. Vam osigurava kopiju ličnihnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite, možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na osnovu administrativnih troškova. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drugačije, informacije Vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku;
 • pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netačni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;
 • pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje ličnih podataka koji se na Vas odnose ako smo ih nezakonito obradili ili ako lični podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primera radi postavljanja, ostvarivanja ili obrade pravnih zahteva, a o čemu ćemo Vas detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;
 • pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

- ako osporavate tačnost ličnih podataka toekom razdoblja koji nam omogućava proveru tačnosti tih podataka,

- ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka,

- ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrade pravnih zahteva,

- ako ste uložili prigovor na obradu;

 • pravo na prigovor - u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
 • pravo na pritužbu – ukoliko smatrate da smo obradom Vaših ličnih podataka prekršil  važeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018). ili druge propise u vezi zaštite ličnihnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu ličnih podataka kako bismo razjasnili sporna pitanja. Navedeno možete učiniti na sljedeće kontakte: Beauty&Me doo, Beograd, Patrijarha Varnave 22 ili e-mail: nevena@loni.rs.
 • Svakako imate pravo podneti pritužbu nacionalnom nadzornom organu ;
 • pravo na povlačenje doyvole - kad se obrada zasniva na dozvoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući dozvolu, a da to ne utiče na zakonitost obrade koja se zasniva na dozvoli pre nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na putem e-maila:nevena@loni.rs 
 • pravo na naknadu štete – ukoliko ste pretrpjeli (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, imate pravo na naknadu od nas ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu.

Detaljne informacije o kategorijama ličnih podataka, svrhama prikupljanja i pravnoj osnovi, te Vašim pravima nalaze se u našem Pravilniku o načinima obrade i korištenja osobnih podataka.

Da biste ostvarili svoja prava, obratite se nam se na kontakt:

Beauty&Me doo, Beograd, Patrijarha Varnave 22

ili 

na e-mail adresu: cosmetics@revelo.hr